Saytımıza xoş gəlmisiniz

Ziyafət Əsgərov: Azərbaycanın müharibə yolu ilə torpaqlarını azad etməyə haqqı var

Oxunma sayı: 82

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ â ÷åñòü 20-ëåòèÿ ãîñóäàðñòâåííîé íåçàâèñèìîñòè Àçåðáàéäæàíà. Ïåðâûé âèöå -ñïèêåð Ìèëëè Ìåäæëèñà Àçåðáàéäæàíà Çèÿôåò Àñêåðîâ. Áàêó, Àçåðáàéäæàí, 23 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

Azərbaycanın haqqı var ki, BMT-nin Nizamnaməsinə, öz qanunvericiliyinə uyğun olaraq müharibə yolu ilə torpaqlarını azad etsin.

Trend-in məlumatına görə, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən növbədənkənar plenar iclasında parlamentin birinci vitse-spikeri Ziyafət Əsgərov deyib.

Z.Əsgərov bildirib ki, Azərbaycan sülhsevər dövlətdir:

“Biz sülhsevər dövlət olaraq başqa dövlətlərin ərazisinə qəsd etmək vasitəsi kimi müharibəni rədd edirik. Dağlıq Qarabağ və ona bitişik ərazilərimiz Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Ermənilər sülh yolu ilə ərazilərimizi tərk etməsələr, Azərbaycanın haqqı var ki, BMT-nin Nizamnaməsinə, öz qanunvericiliyinə müvafiq olaraq müharibə yolu ilə torpaqlarını azad etsin. Bizim işimiz haqq-ədalət işidir”.

Şərh yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

*