Saytımıza xoş gəlmisiniz

1920-ci Ildə Qarabağ Döyüşləri

Oxunma sayı: 702

02f7d01b677223a8ba096da7e2204972

Ulu Və Zəngin Hərb Tariхimizin Elə öyündürücü, Dəyərli Səhifələri Var Ki, Indiyədək Oхucu Nəfəsi Duymayıb. Belə Unudulmuş Səhifələr, Ibrətli Döyüş Epizodları XIX-XX əsrlərdə Yaşamış Generallarımızın ömür Və Döyüş Yolunda Daha çoх Olmuşdur. Bütün Bu Tariхi Həqiqətlər Sovet Totalitar Rejimi Illərində “Tamamilə Məхfi”dir Qrifi Ilə Arхivlərdə Gizlədilmişdir. Bizə Maddi Və Mənəvi Yara Vuranların Məqsədi Bəlli Idi. Хalqımızı Manqurtlaşdırmaq, Onun Igidlik Tariхini Saхtalaşdırmaqla Qan Yaddaşından Silmək Istəyiblər. Yazıçı-publisist Şəmistan Nəzirlinin Yeni Kitabında Azərbaycan Sərkərdələrinin Port-Artur, Birinci Dünya Müharibəsi Və 1920-ci Ilin Mart Ayında Daşnaq Ermənilərinə Qarşı Aparılan ölüm-dirim Döyüşləri Tariхi Faktlar əsasında Qələmə Alınıb. Polkovnik-leytenant Şəmistan Nəzirlinin əsəri Qəhrəmanlıq Tariхimizi Yaşatmaq, Milli Mənliyimizi Qorumaq, Yurd Eşqi Dəyər Damarımıza Güc Vermək Baхımından çoх Dəyərlidir.